دات نت نیوک
طراحی واجرای پایدار سازی  خاکبرداری پروژه اداری پیروزان
مدیر سایت

طراحی واجرای پایدار سازی خاکبرداری پروژه اداری پیروزان

طراحی واجرای پایدار سازی خاکبرداری پروژه اداری پیروزان
کار فرما :.......................................................آقای مهندس مقدم
عمق گود:.................................................................14متر
متراژ نیل وانکراژ:................................................................1250متر
مدت اجرا:....................................................................:2 ماه
مطلب قبلی اجرای پایدارسازی وخاکبرداری پروژه اداری تجاری صبا
406 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید