دات نت نیوک
اجرای پایدارسازی وخاکبرداری پروژه اداری تجاری صبا
مدیر سایت

اجرای پایدارسازی وخاکبرداری پروژه اداری تجاری صبا

اجرای پایدارسازی وخاکبرداری پروژه اداری تجاری صبا
مدیریت پیمان :.....................................مهندس مجد زاده
عمق گود:.................................................. 16 متر
متراژنیل وانکراژ:...............................................7350متر
مدت اجرا:................................................................5ماه

بااستناد به وجود 5 ساختمان با عمر بیش از40سال ووجود آبهای زیرزمینی اجرای خاکبرداری وپایدار سازی هراه با سیستم زهکشیو پمپاژ مستمر آب انجام پذیرفت.
مطلب قبلی طراحی و اجرای پایدارسازی و خاکبرداری پروژه رویال
مطلب بعدی طراحی واجرای پایدار سازی خاکبرداری پروژه اداری پیروزان
1104 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید