دات نت نیوک
طراحی واجرای پایدار سازی خاکبرداری پروژه اداری پیروزان طراحی واجرای پایدار سازی  خاکبرداری پروژه اداری پیروزان

طراحی واجرای پایدار سازی خاکبرداری پروژه اداری پیروزان

طراحی واجرای پایدار سازی خاکبرداری پروژه اداری پیروزانکار فرما :.......................................................آقای مهندس مقدمعمق گود:.................................................................14مترمتراژ...
0 837
خاکبرداری و پایدارسازی پروژه مسکونی زعفرانیه خاکبرداری و پایدارسازی پروژه مسکونی زعفرانیه

خاکبرداری و پایدارسازی پروژه مسکونی زعفرانیه

مدیریت اجرای خاکبرداری و پایدار سازی پروژه مسکونی فیروز کوه کارفرما:...........................................جناب آقای مهندس الموتیان عمق گود:..................................................18_ متر طول نیل...
0 903
RSS