دات نت نیوک
خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مربوط به سایت شرکت سگال)

خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مربوط به سایت شرکت سگال)

 

امروزه با افزایش شهرنشینی و نیاز روز افزون به فضاهای شهری، بلند مرتبه سازی و استفاده حداکثری از فضاهای موجود در کلان شهرها مطرح است. افزایش تراکم جمعیتی در شهرهای بزرگ و متعاقب آن افزایش ترافیک شهری، لزوم ایجاد فضاهای پارکینگ در ساختمانها را افزایش داده است. به منظور تامین این فضاها، یکی از روشهایی که بسیار موثر بوده و امروزه مورد توجه است، استفاده از فضاهای زیر زمینی است.

به منظور تامین این فضاها، گودبرداری ایمن لازم و ضروری می­باشد. علم مهندسی ژئوتکنیک با در نظرگیری تدابیری، ایمنی لازم و کافی را در این گودبرداریها تامین می­نماید. استفاده از روشهای پایدارسازی مختلف امروزه مورد توجه بسیاری از مهندسان قرار گرفته است. از جمله این روشها می­توان به دیوارهای حائل، خاک مسلح، مهار متقابل و مهار از پشت (Tie Back) اشاره نمود.

هر کدام از روشهای فوق دارای مزایا و معایبی بوده که با توجه به نیاز هر پروژه، یکی انتخاب می­شود. مطالعه دقیق ساختگاه و انتخاب صحیح پارامترهای مقاومتی خاک آن از جمله عوامل انتخاب روش ایمن پایدارسازی خواهد بود.

شرکت بین المللی توسعه پیشرو سگال با بهره­گیری ازدانش فنی و تجارب کارشناسان متخصص و با استفاده از تجهیزات پیشرفته آماده است تا بر پایه مقررات و استانداردهای داخلی و دیگر استانداردهای بین المللی، خدمات مهندسی زیر را ارایه نماید. این خدمات در سه بخش مطالعات، طراحی و اجرا به شرح زیر تفکیک می شوند:

1-    مطالعات

این بخش شامل خدمات مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه، مکانیک خاک، مکانیک سنگ و زمین شناسی مهندسی به شرح زیر است:

 • انواع حفاری‌های شناسای شامل حفاریهای ماشینی (آبشویی و مغزه گیری ممتد)، دستی و نمونه‌برداری درآنها
 • انجام آزمایشات صحرایی مانندSPT،CPT، بارگذاری صفحه ای، لوفران، لوژان، اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی، دانسیته درجا، C.B.R و غیره
 • انواع آزمایشهای ژئوفیزیکی مانند ژئوالکتریک، اندازه‌گیری سرعت موج برشی (آزمایش دانهول و کراسهول) و ...
 • انجام کلیه آزمایشهای آزمایشگاهی اعم از دانه‌بندی، درصد رطوبت، هیدرومتری، حدروانی و خمیری، طبقه‌بندی خاک، دانسیته، حد انقباض، تراکم، برش، تحکیم، آزمایشات مقاومتی تک محوره، سه محوره، تعیین مقاومت سنگ و نیز آزمایشهای شیمیایی مانند میزان کلر، سولفات محلول در آب، سولفات محلول در خاک و ...  
 • آزمایشهای بارگذاری شمع، کشش مهار قربانی، بارگذاری میکروپایل و ...
 • تحلیل نتایج حاصله و ارائه گزارش‌های تکمیلی ژئوتکنیک و ارائه توصیه‌های فنی لازم جهت طراحی پی در سازه‌های مختلف و همچنین تعیین ضرایب مهندسی لازم مانند مقاومت مجاز خاک () مقاومت ایمنی (qa) برای انواع پی‌ها، نشست الاستیک (Se)، نشست تحکیم (Sc) و نشست ثانویه بر روی نشست پی‌ها، پارامترهای مقاومت برشی خاک (φ و c) به منظور استفاده در طراحی سیستم های پایدارسازی، ضرایب فشاری (Ka) و عکس العمل خاک (Ks) و مدول الاستسیته (Es) و ...
 • مطالعات لرزه زمین ساخت، برآورد خطر زمین لرزه و تهیه طیف ویژه ساختگاه

2-    طراحی و نظارت

این بخش شامل خدمات طراحی و نظارت بر انواع سیستم های پایدارسازی دیواره های گود برداری شده، بهسازی و اصلاح بستر، زهکشی و عایق بندی رطوبتی به شرح زیر است:

 • سیستم های مهار به پشت شامل:
  •  
  •  
  • دیوار برلینی
  • دیوارهای ترکیبی دیافراگمی
  • دیوارهای ترکیبی شیت پایل
  • خاک مسلح و ...
 • سیستم های مهار به جلو شامل:
  • شمع های مماسی
  • خرپای فلزی
  • مهار متقابل فلزی
  • دیوار حایل و ...
 • بهسازی بستر شامل:
  • استفاده از ژئوسنتتیک
  • استفاده از میکروپایل
  • تزریق تحکیمی
  • شمع های بتنی و فلزی
  • بهبود پارامترهای خاک و ....
 • سیستم های زهکشی پیرامونی شامل:
  • حفر چاه ها و گالریهای اطراف پروژه و کاهش سطح ایستابی پروژه تا تراز زیر فونداسیون
  • سیستم های زهکشی میانی
 • عایق بندی رطوبتی شامل:
  • استفاده از سیستم های ترکیبی چندگانه شامل ژئوتکستایل، دیمپلدشیت، ژئوممبرین و ...
  • استفاده از عایق های پایه قیری و ...

3-        اجرا

بهره گیری از نیروهای کارآزموده و مجرب و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات پیشرفت، این شرکت را قادر به ارائه خدمات اجرایی زیر می نماید. لازم به ذکر است دستیابی به کیفیت برتر در کوتاهترین زمان ممکن از اهداف اصلی تیم فنی و اجرایی این شرکت می باشد. شرح خدمات در بخش اجرایی این شرکت نیز در ادامه ارائه می گردد.

 • پایدارسازی دیواره های گود برداری شده به روش نیلینگ
 • پایدارسازی دیواره های گود برداری شده به روش انکراژ
 • پایدارسازی دیواره های گود برداری شده به روش دیوار برلینی
 • اجرای دیوارهای ترکیبی دیافراگمی و ...
 • پایدارسازی دیواره های گودبرداری شده با استفاده از شمع های مماسی
 • اجرای خرپای فلزی به منظور پایداری دیواره های گودبرداری شده
 • اجرای مهار متقابل فلزی به منظور پایداری دیواره های گودبرداری شده
 • اجرای دیوار حایل
 • اجری خاکریز مسلح به منظور پایداری سطح خاکریزها و ...
 • اجرای سیستم های بهسازی بستر از جمله ژئوسنتتیک، میکروپایل، تزریق تحکیمی، انواع شمع ها، اصلاح پارامترهای خاک و ...
 • اجرای سیستم زهکشی پیرامونی پروژه شامل حفر چاه ها و گالریهای اطراف پروژه و کاهش سطح ایستابی پروژه تا تراز زیر فونداسیون
 • اجرای سیستم های زهکشی میانی شامل حفر ترانشه ها، ژئوتکستایل گذاری، استفاده از مصالح زهکش و انتقال آب از طریق مجاری زهکشی
 • اجرای عایق بندی رطوبتی شامل سیستم های ترکیبی چندگانه شامل ژئوتکستایل، دیمپلدشیت، ژئوممبرین و نیز اجرای عایق های پایه قیری و ...