دات نت نیوک
اعضای هیئت مدیره

مهندس حمیدرضا نیک منش

مدیرعامل و رییس هیات مدیره
( مهندس عمران – دانشگاه تهران )

مهندس مجید شاکری

نایب رییس هیات مدیره
-

مهندس امیر هاشمی

عضو هیات مدیره
( مهندس عمران – دانشگاه صنعتی شریف )