دات نت نیوک
Text/HTML
مهندس حمیدرضا نیک منش

مهندس حمیدرضا نیک منش
ریاست هیات مدیره و مدیرعامل

مهندس امیر هاشمی

مهندس مجید شاکری
نایب رییس هیات مدیره

مهندس مجید شاکری

مهندس امیر هاشمی
عضو هیات مدیره