دات نت نیوک
معرفی شرکت

شرکت فنی مهندسی سگال با استناد به شکل گیری کارگروه فنی مهندسی. اجرایی در سنوات گدشته توسط جمعی از دانش آموختگان دانشکده فنی دانشگاه تهران  .دانشگاه شهید بهشتی و باهدف ایجاد یک مجموعه توانمند در بخش ساختمان ازسال1389 شروع به فعالیت نموده وپس از انجام واجرای پروژه های متعدداز سال  1395 بادر اختیار داشتن دانش فنی روز دنیا وتکیه بر فناوری های  نوین مهندسی در زمینه طراحی  نظارت ومدیریت اجرایی پروژه های مهندسی در قالب یک مجموعه واحد وموفق نسبت به گسترش وبسط فعالیتهای خود در این حوزه اقدام نمود